DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019 Drukuj

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.
DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.  Organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.
W naszej szkole działania rozpoczęliśmy wcześniej  w związku ze zbilżającymi się feriami zimowymi. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019    nasi uczniowie wykonali plakaty na temat kampanii  oraz odbyły się lekcje z pedagogiem Agnieszką Jagieło  w oparciu o scenariusze i materiały opracowane przez organizatorów. Celem zajęć było uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ponadto  ważnym celem było  wyposażenie uczniów
w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych, obejmujących:
- cyberprzemoc, 
- spotkania z osobami znanymi jedynie z Internetu, 
- upublicznianie danych osobowych, 
- piractwo w sieci, nadmierne korzystanie z Internetu.

Pamiętajcie!

Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Opracowała: Agnieszka Jagieło – pedagog szkolny