Samorząd ZSZ Drukuj

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

21 września 2016 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Głosowanie było tajne i bezpośrednie, a nad przebiegiem i zachowaniem zasad demokracji czuwała komisja wyborcza w składzie

 

Marta Rojek oraz Daria Protas.

W wyborach udział wzięło 43 uczniów na 65 uprawnionych do głosowania. Po przeliczeniu głosów komisja ogłosiła wyniki:

Izabela Kraska  – PRZEWODNICZĄCA

Tomasz Dobek  – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Krzysztof Zalewski  – SEKRETARZ